Dekoracje ślubne – branża odporna na kryzys

Kryzys wpłynął negatywnie na funkcjonowanie wiele sektorów rynkowych także w naszym kraju. Ale zachowały się pewne branże odporne na osłabienie globalnej koniunktury. Do takich gałęzi rynku można zaliczyć branżę ślubną oraz poniekąd powiązane z nią produkty i usługi,

a szczególnie dekoracje ślubne. Firmy sprzedające dekoracje ślubne mimo niewielkiego spadku popytu zanotowały wysokie przychody. Branża ślubna zalicza się do sektorów rynku, które w ostatnim czasie bardzo się rozwinęły. Dziś aby zorganizować ślub trzeba planować wszystko na 2-3 lata wcześniej. Możliwe, że właśnie to było powodem, że zaplanowane już zlecenia uchroniły tą branże przed spadkami w sprzedaży.

Jeżeli sektor ślubny utrzymał się w nienajgorszej kondycji, to pomogło to również firmom świadczący usługi w tym zakresie, czyli mam tu na myśli fotografów, restauracje/sale, catering, firmy dostarczające dekoracje ślubne oraz inne podobne. Większość z nich to sektor usług, ale np. dekoracje ślubne klasyfikuje się też jako produkt, ponieważ poza firmą, która dekoruje lokal, czy kościół funkcjonują również firmy, które wykonują te dekoracje ślubne, zaczynając od dekoracji sali, bądź też do kościoła, na dekoracjach ślubnych na stół kończąc. Cześć firmy oferujących dekoracje ślubne rozpoczęła dodatkową sprzedaż internetową, co z pewnością pomogło również w przetrwaniu trudnego okresu.